Oglasi za upražnjena radna mjesta

Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori je zadužena za analizu i izvještavanje o političkom, ekonomskom i trgovinskom razvoju, potpomaganje reformi, implementaciju i rukovođenje portfoliom EU finansijske pomoći i poboljšanje vidljivosti i komunikacije EU u Crnoj Gori.

Naša misija je da pratimo EU politiku i predstavljamo Uniju u Crnoj Gori u skladu sa sjedištem u Briselu. Danas, više od 40 članova uprave radi da pomogne Crnoj Gori na putu ka EU. Oko dvije trećine zaposlenih su iz Crne Gore.

Delegacije ima slijedeće kategorije zaposlenih:

• 'Local Agents' (lokalni agenti) tj. građani Crne Gore ili ljudi sa radnom dozvolom u Crnoj Gori
• 'Contract Agents', (agenti po ugovoru) tj. državljani zemalja članica EU

Delegacija takođe postavlja job announcements (oglase za posao) u okviru projekata koje finansira EU i na kojima su angažovani njihovi izvođači radova.